Speler laden...
Aantal luisteraars:

Klik hier als de automatische speler niet verschijnt of niet werkt.

Wanneer:
zondag 19 aug 2018 - 14:15
Voorganger:
J. W. Roosenbrand
Thema:
De regenboog.
Opmerkingen:
Geen
Begeleiding:
Bert ter Maat
Presentatie:
180819-Gen-8-9-2018.pptx
Liturgie:
Votum
Groet
Amen
Zingen: NLB 985: 1 2 3 (Heilig heilig heilig hemelhoog verheven)

Gebed

Lezing: Genesis 8:15-9:17
Zingen: Psalm 93: 1 2 3 (de Heer regeert, bekleed met majesteit)

Preek
Zingen: NLB 163B: (Zeshonderd jaar is Noach oud)

Zingen: Geloofsbelijdenis: Gezang161: Heer u bent mijn leven

Gebeden

Collecte
Zingen: LB 293:1 2 3 4 (wat de toekomst brengen moge)
Zegen
Amen
Eerste collecte:
Kerk
Tweede collecte:
Diaconie