Speler laden...
Aantal luisteraars:

Klik hier als de automatische speler niet verschijnt of niet werkt.

Wanneer:
zondag 21 okt 2018 - 14:15
Voorganger:
R. Prins
Thema:
Uit heidenen en Joden
Opmerkingen:
Geen
Begeleiding:
Bert de Groot
Presentatie:
181021,-middagdienst,-dia's-bij-preek.pptx
Liturgie:
Welkom
Votum
Groet
Zingen: Psalm 106 : 1, 21 en 22

Gebed

Bijbellezing Romeinen 11, 7-36
Verkondiging
Zingen: Opwekking 34 - Hiney ma tov ooma nayim
Zingen: Psalm 80 : 1 en 8

Gebed
Zingen: Psalm 80 : 10

Collecte
Geloofsbelijdenis
Zingen: DNP 87
Zegen

Eerste collecte:
Zending, Hulpverlening en Training
Tweede collecte:
Diaconie