Nieuwspagina

Gemeenteleden, Er is door menigeen lang naar uitgezien, weer samen naar de kerk. We willen er na de zomervakantie gefaseerd mee beginnen. Daarvoor moet een en ander worden geregeld en moeten afspraken worden gemaakt. Daarover treft u hieronder informatie aan. Het is mogelijk dat er nog een...