Basiskring (groep 8)

Voor de kinderen van groep 8 is er één keer in de maand, tijdens de middagdienst, Basiskring. De kinderen beginnen met gebed en praten met elkaar over een onderwerp of persoon uit de Bijbel of er komt een actueel onderwerp voorbij, dat dan besproken wordt. De Basiskring begint in oktober en eindigt in mei.