Schatgraven (groep 3, 4 en 5)

Voor de kinderen van groep 4 t/m 7 is er per toerbeurt in de ochtenddienst het schatgraven. De kinderen bidden met elkaar, luisteren naar een verhaal uit de Bijbel en er is een activiteit. Het schatgraven begint in oktober en eindigt eind mei. De ondewerpen sluiten zoveel mogelijk aan bij de preek van de dominee die in de dienst voorgaat.