Binnen de GKv Leek is ieder lid automatisch verbonden aan een huiskring in de buurt. Het is niet verplicht die kring te bezoeken, maar de GKv moedigt dit wel aan. De kringen maken namelijk onderlinge zorg mogelijk en helpen je mensen te leren kennen, mensen die je kunnen helpen en bemoedigen. Zo willen we in een grote gemeente het Omzien Naar Elkaar (ONE) vormgeven.

Het document Gemeente van kringen - GKv Leek is geschikbaar voor meer informatie.