Studeren in de stad (Groningen) en nog lid in Leek? Hoe werkt dat met je attestatie? Als je pastorale hulp nodig hebt, waar kun je dan terecht? GKv Leek adviseert je om eens op de website te kijken van Studentenpastoraat Groningen. Je kunt natuurlijk ook meer informatie vragen bij je eigen wijkouderling.