Crèche

De kinderen tussen 0 en 2 jaar zijn welkom in de crèche. Voor de baby's is een hoekje waar ze lekker kunnen slapen. Ook zijn er een box en een wipstoeltje aanwezig. De wat oudere kinderen kunnen spelen, luisteren naar muziek en kleurplaten maken. Tijdens de dienst krijgen de kinderen ranja en een koekje. De kinderen kunnen tijdens de collecte of na afloop van de dienst weer opgehaald worden.

Crèche 3+

Vanaf 3 jaar kunnen de kinderen naar de Crèche 3+. De groep heeft een eigen zaaltje en gaat daar op hun niveau luisteren naar een bijbelverhaal, iets knutselen, zingen, bidden en kleuren. Deze opvang loopt door tot aan het eind van groep 1. Voor de kinderen van groep 2 is er één keer per twee weken de mogelijkheid om bij de groep te komen.