Terugluisteren en kijken

Terugluisteren

Dienst van 12 jul 2020 - 9:30


Klik hier als de automatische speler niet verschijnt of niet werkt.

Download Download
Wanneer:
zondag 12 jul 2020 - 9:30
Voorganger:
ds.M.H. de Boer internetdienst
Thema:
Jezus bij de wilde dieren.
Opmerkingen:
kijken met beeld > onder aan in liturgie
Begeleiding:
Niet bekend
Liturgie:
Welkom/begroeting

Gezang 148:1,2,3,4 plus coda (zie youtube)

Iets over Gods/Jezus' naam

'Wat een prachtige naam heeft Hij' (zie youtube)

Gebed

Schriftlezing: Marcus 1:1-15 (NBV)

Psalm 104:1, 6,7

Tekst: Marcus 1:13b: 'Hij leefde er te midden van de wilde dieren'

Overdenking Jezus bij de wilde dieren

Gezang 163:1, 2, 3 OGK 'Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser'

Dankgebed/voorbeden

Collecte

NLB 978:1, 2, 3, 4 'Aan U behoort o Heer der heren' (zie youtube)

Zegen.

Klik hier voor de overdenking met beeld