Terugkijken/terugluisteren

Wanneer:
zondag 6 sep 2020 - 9:30
Voorganger:
ds R. Prins
Thema:
Mijn God is 1 - de bron van leven.
Opmerkingen:
Bevestiging ambtsdragers
Begeleiding:
Bert de Groot
Preeksamenvatting:
Mijn God is 1 - de bron van leven.
Liturgie:
Welkom
Votum
Groet
Zingen: Er is een stilte die kan zingen

Gods wil
Kindmoment
Zingen: GK 168 – ’k Stel mijn vertrouwen

Gebed
Bijbellezing 1 Koningen 16, 29 – 17, 24
Verkondiging
Zingen: Psalm 121 : 1 en 4

Bevestiging ambtsdragers
Zingen: LB 456 – Zegen ons, Algoede

Gebed
Collecte
Zingen: Opwekking 180 – Bron van licht en leven
Zegen