Terugkijken/terugluisteren

Wanneer:
zondag 20 sep 2020 - 9:30
Voorganger:
ds. R. Prins
Thema:
Mijn God is.....3 - De fluisterende God
Opmerkingen:
Doopdienst
Begeleiding:
André Jager
Preeksamenvatting:
Mijn God is.....3 - De fluisterende God
Liturgie:
Welkom
Votum
Groet
Zingen Psalm 108 : 1 en 2

Gebed
Bijbellezing 1 Koningen 19
Verkondiging
Zingen: GK 118 : 2 en 3 – God is getrouw, zijn plannen falen niet

Bediening van de doop
Zingen: Meer dan een wonder (Kinga Bán)
Zingen: Opwekking 347 – Ik geloof in God de Vader
Zingen: Opwekking 740 – Jij lieve, kleine schat

Gebed
Collecte
Zingen: Opwekking 746 – Zo zegent Hij jou
Zegen