Terugkijken/terugluisteren

Wanneer:
zondag 15 nov 2020 - 9:30
Voorganger:
ds. M.H. de Boer
Thema:
Van sabbat naar zondag
Opmerkingen:
Cluster 2 wijken A1 en E
Begeleiding:
Jan Gerard Lollinga
Liturgie:
Begroeting
Votum
Genade-/vredegroet

Zingen: Psalm 84a Nieuw Liedboek (= Psalmen voor nu)

Voorlezing Tien Geboden (Exodus 20) en samenvatting van onze Heiland Jezus uit Matteus 22:37-40)
Zingen: Psalm 97:3, 5 (Geref. Kerkboek)

Gebed

Lezen: Schriftlezingen: Psalm 92 en Marcus 2:23-28
Zingen: Nieuw Liedboek 314:1, 2, 3 'Here Jezus, om uw woord'

Lezen: Zondag 38 Heidelbergse catechismus. 'Wat gebiedt God ons in het vierde gebod' vr./antw. 103
Verkondiging
Zingen: Psalm 92:7, 8 (Geref. Kerkboek)

Dankgebed/voorbeden

Collecte
Zingen: Geref. Kerkboek 98:1, 2, 3 'Nu graf en steen getuigen, dat Hij is opgestaan'
Zegen