Terugkijken/terugluisteren

Wanneer:
zondag 22 nov 2020 - 9:30
Voorganger:
ds. R. Prins
Thema:
Altijd dezelfde
Opmerkingen:
Eeuwigheidszondag
Begeleiding:
Els Cornelisse
Liturgie:
Welkom
Votum
Groet
Zingen: Opwekking 672 – Heerser over alle dingen

Gods wil

Gebed
Zingen: Psalm 102 : 6a/8b en 13

Bijbellezing Hebreeën 13, 1-16
Tekst Hebreeën 13, 8
Verkondiging
Zingen: NLB 769 : 1, 4 en 6 – Eens als de bazuinen klinken

Gedenken overledenen
Zingen: NLB 728 – De heiligen, ons voorgegaan
Zingen : NLB 247 : 1, 3 en 4 – Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt

Gebed

Collecte.
Zingen: Maranata (Sela)
Zegen