Diensten en samenkomsten

Print deze pagina
Wanneer:
zondag 16 mei 2021 - 9:30
Voorganger:
ds. T. Waalewijn
Thema:
Gods missie heeft een kerk.
Opmerkingen:
Bevestiging ambtsdragers
Begeleiding:
B de Groot
Liturgie:
Welkom
Votum en groet
Zingen: De kerk van alle tijden (GK06 Gez 119:1,2)
Gebed

Lezen Efeze 2,11-3,15
Zingen: Here Jezus, om uw woord (LB 314:1,3)
Tekst Efeze3,10-12
Preek
Zingen: Opwekking 769 Bouw uw Koninkrijk

Kindermoment
Bevestiging ambtsdragers
Zingen: Zegenlied OW 710 gebed om zegen
Opdracht

Gebed
Collecte
Zingen: Wat gaan we nu doen – Schrijvers voor Gerechtigheid
Zegen