Diensten en samenkomsten

Print deze pagina
Wanneer:
zondag 25 jul 2021 - 9:30
Voorganger:
ds. T. Waalewijn
Thema:
Niet bekend
Opmerkingen:
Geen
Begeleiding:
JG Lollinga
Liturgie:
Welkom
Votum engroet
Zingen: LB 218:1-5 Dank u voor deze nieuwe morgen
Tien woorden
Zingen: Psalm 25:4
Gebed

Lezen 2 Tim 2,1-13
Kindermoment
Zingen: LB 317:1,2 Grote God, Gij hebt het zwijgen
Preek
Zingen: LB 835:1-4 Jezus, ga ons voor

Gebed
Collecte
Zingen: Opwekking 805
Zegen