Diensten en samenkomsten

Print deze pagina
Wanneer:
zondag 19 sep 2021 - 14:15
Voorganger:
ds. R. Prins
Thema:
Genade, zo groot 2 - Een stad op de kop
Opmerkingen:
Geen
Begeleiding:
Niet bekend
Liturgie:
Welkom
Votum
Groet
Zingen: DNP 9 : 1, 4, 5 en 10
Gebed met zingen: NLB 314 – Here Jezus, om uw woord

Bijbellezing: Jona 3
Verkondiging
Gebed met zingen: Psalm 51 : 1 en 5

Collecte
Geloofsbelijdenis
Zingen: GK 108 – Halleluja, eeuwig dank en ere
Zegen