Diensten en samenkomsten

Print deze pagina
Wanneer:
zondag 28 nov 2021 - 14:15
Voorganger:
ds. J. v.d. Bos
Thema:
Het hart van…
Opmerkingen:
Geen
Begeleiding:
Niet bekend
Liturgie:
Welkom en mededelingen
Votum (gezongen), zegen (predikant), Amen (gezongen)
Zingen Psalm 100: 1, 2 en 3 (DNP, zie hieronder)
Gebed
Bijbel Johannes 21:15-19 (zelf lezen) - NBV 2021
Preek
Opwekking 790 God is mijn Herder of Opwekking 802 Hier is mijn hart Heer
Of Psalm 86:5 en 4 (deze volgorde)
Gebed
Collecte
Geloofsbelijdenis (voorgelezen door voorganger)
Slotlied Gezang 141:1 Dankt, dankt nu allen God (geen naspel)
Zegen
‘Amen’ (niet op de reguliere manier maar met) Gezang 141:3 Lof, eer en prijs zij God (graag gelijk na ‘zegen’ inzetten)