Diensten en samenkomsten

Print deze pagina
Wanneer:
zondag 30 jan 2022 - 9:30
Voorganger:
ds. R. Prins
Thema:
Bij Jezus moet je zijn
Opmerkingen:
Geen
Begeleiding:
Niet bekend
Liturgie:
welkom
votum
groet
lied psalm 93 : 1, 2 en 3
lied GK 176a : 1 – Gedenk, o volk, met heilig beven
Gods wil
lied GK 176a : 13
gebed
Bijbellezing Johannes 1, 19-51
luisterlied Van A tot Z
verkondiging
lied NGK 218 – Lof aan Gods Zoon die als het Lam
gebed
lied GK 118 : 1 en 3 – God is getrouw, zijn plannen falen niet
collecte
lied OW 334 – Heer, uw licht en uw liefde schijnen
zegen