Diensten en samenkomsten

Print deze pagina
Wanneer:
zondag 30 jan 2022 - 14:15
Voorganger:
ds. H. D. Bondt
Thema:
Keuzes, keuzes …. Over Gods plan (met mij) en de leiding door zijn Geest
Opmerkingen:
Geen
Begeleiding:
Niet bekend
Liturgie:
Welkom, mededelingen
Stilte, votum en groet
Nieuwe Psalmberijming 119,9.10 Fluister mij in, Heer, wat uw wet verlangt
Bidden
Lezen in de Bijbel Jesaja 55,1-3 en 55,6-11 en Markus 1,1-11
Opwekking 689 Spreek, o Heer
Verkondiging
Muzikaal intermezzo organist
Nieuw Liedboek 833 Neem mij aan zoals ik ben (3x)
Geloofsbelijdenis (gesproken)
Luisterlied Matthijn Buwalda Zo wil ik leven
Danken en bidden
Collecten
Kerkboek 233 Jezus vol liefde
Zegen