Diensten en samenkomsten

Print deze pagina
Wanneer:
zondag 15 mei 2022 - 9:30
Voorganger:
ds. R. Prins
Thema:
Manna voor elk hart (derde preek in de serie ‘Leven na de bevrijding’)
Opmerkingen:
bevestiging ambtsdragers
Begeleiding:
Bert de Groot
Liturgie:
welkom
votum
groet
lied psalm 33 : 1 en 7
Gods wil
lied NGK 227 : 1, 3 en 4 – Alles, alles is gelegen
gebed
Bijbellezing Exodus 16
kindmoment
verkondiging
lied psalm 107 : 1, 2 en 3
bevestiging diakenen
lied Mag ik jou tot zegen zijn? (Sela)
lied OW 378 – Ik wil jou van harte dienen
gebed
collecte
lied NLB 687 : 1 en 3 – Wij leven van de wind
zegen