Diensten en samenkomsten

Print deze pagina
Wanneer:
zondag 26 jun 2022 - 9:30
Voorganger:
ds. T. Waalewijn
Thema:
De kerk zijn wij, de grote drijfveer dat is Hij!
Opmerkingen:
doopzondag
Begeleiding:
Bert ter Maat
Liturgie:
Welkom
Votum+groet
Zingen All together (op de wijs van Ps 68)
Schuldbelijdenis
Zingen Ps 130:2,3
Genadeverkondiging
Gebed
Lezen 1 kor 12:1-31a
Kindermoment
Zingen Kijk daar een Metselaar (Samen) E&R
Preek
Zingen Opw 623 Laat het huis gevuld zijn
Bevestiging ambtsdragers
Zingen Belijdenis - Sela
Gebed
Collecte
Zingen LB 705:1,3,4 Ere zij aan God, de Vader
Zegen