Diensten en samenkomsten

Print deze pagina
Wanneer:
zondag 26 jun 2022 - 14:15
Voorganger:
ds. R. Prins
Thema:
Tot U komt de sterveling (tweede preek in de serie ‘Gebed en verhoring’)
Opmerkingen:
Geen
Begeleiding:
Jan Gerard Lollinga
Liturgie:
welkom
votum
groet
lied psalm 17 : 1 en 3
gebed = lied GK 243 – Heer, ik kom tot U
Bijbellezing Lucas 11, 5-13
Matteüs 18, 15-20
Jakobus 5, 13-18
verkondiging
lied psalm 34 : 1, 2 en 6
gebed
collecte
geloofsbelijdenis
lied LvdK 427 : 1, 2 en 8 – Beveel gerust uw wegen
zegen