GKV Leek en de lockdown

Op 14 december is er door de minister-president opnieuw een lockdown afgekondigd vanwege het toenemend aantal besmettingen met het corona-virus. Juist in de kerstperiode is dat bijzonder pijnlijk, maar ook als GKV Leek hebben we besloten om solidair te zijn en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. In de praktijk betekent dit dat we met ingang van komende zondag onze diensten niet meer open kunnen stellen voor gemeenteleden of bezoekers. Alleen de medewerkers van de diensten (predikant, musici, technici) zijn aanwezig in de kerkzaal. We zijn blij met de digitale mogelijkheden die we hebben: de diensten worden live uitgezonden via de website en zijn ook op een later moment terug te kijken.

Over andere bijeenkomsten (vergaderingen, jeugdwerk, etc.) zullen gemeenteleden via kerkblad en Scipio geïnformeerd worden.

Laten we juist in deze tijd van lockdown en het Kerstfeest proberen om binnen de mogelijkheden die er zijn naar elkaar om te zien. We hebben zorgen over het heden en over de toekomst, maar tegelijkertijd mogen we uitkijken naar het Kerstfeest: feest van licht en hoop!

Als afsluiting het gedicht dat op de kerstkaart staat die deze week binnen de gemeente verspreid wordt:

2020

Liefde en hoop
geloof
in God
in elkaar
op afstand
dichtbij
met God
met elkaar
handen en voeten geven
aan geloof en liefde
en hoop voor

2021