Terugluisteren

Terugluisteren

Dienst van 27 okt 2019 - 14:15

Speler laden...

Klik hier als de automatische speler niet verschijnt of niet werkt.

Download Download
Wanneer:
zondag 27 okt 2019 - 14:15
Voorganger:
H. D. Bondt
Thema:
Herfst
Opmerkingen:
Aangepaste dienst
Begeleiding:
de Notekrakers
Liturgie:
Votum en groet (gesproken)
Zingen: ELB 357,1.2.4 Vreugde, vreugde, louter vreugde

Gebed
Zingen: ELB 459,1 Lees je Bijbel, bid elke dag

Bijbellezing: Genesis 8,20-22 en 9,12-17 (Bijbel in Gewone Taal)
Zingen: Gezang. 159,1.2.3 God die alles maakte

Tekst: Genesis 8,22 (Bijbel in Gewone Taal)
Verkondiging
Zingen: Opwekking 770 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam

Geloofsbelijdenis met zingen Opwekking 46 Vader, ik aanbid U

Danken en bidden

Collecten
Zingen: Gezang. 167 Samen in de naam van Jezus
Zegen (gesproken)
Eerste collecte:
Kerk
Tweede collecte:
Rente en aflossing