Terugluisteren

Terugluisteren

Dienst van 3 nov 2019 - 14:15

Speler laden...

Klik hier als de automatische speler niet verschijnt of niet werkt.

Download Download
Wanneer:
zondag 3 nov 2019 - 14:15
Voorganger:
H. D. Bondt
Thema:
Niet bekend
Opmerkingen:
Geen
Begeleiding:
Frans Koster
Liturgie:
Stilte

Votum en groet
Zingen: Opwekking 354 (Glorie aan God)

Gebed

Gewone Catechismus 31 – 33
Schriftlezing Psalm 8
Zingen: Psalm 115,1.3.5.8

Verkondiging
Zingen: NLB 864,1.2.3 (Laat ons de Heer lofzingen; = LB 409)

Geloofsbelijdenis met Opwekking . 347 (Ik geloof in God de Vader)

Dankgebed en voorbeden

Collecten
Zingen Gezang . 39 (Als je bidt zal Hij je geven)
Zegen
Eerste collecte:
Plaatselijk Evangelisatiewerk
Tweede collecte:
Rente en aflossing