Terugluisteren

Terugluisteren

Dienst van 6 nov 2019 - 19:30

Speler laden...

Klik hier als de automatische speler niet verschijnt of niet werkt.

Download Download
Wanneer:
woensdag 6 nov 2019 - 19:30
Voorganger:
R. Prins
Thema:
Geef eerlijk!
Opmerkingen:
Dankdag
Begeleiding:
Willem de Wit / Jan Gerard Lollinga
Liturgie:
Welkom

Votum
Groet
Zingen: NLB 981 – Zolang er mensen zijn op aarde

Geloofsbelijdenis
Zingen: GK 123 : 1 – ’k Geloof in God de Vader, die uit niets

Gebed

Bijbellezing Handelingen 4, 32 – 5, 11
Verkondiging Handelingen 5, 1-11
Zingen: NLB 718 – God, die leven hebt gegeven

Zingen: Opwekking 355 – U, die mij geschapen hebt
Gebed
Zingen: Psalm 50 : 11

Collecte
Zingen: GK 141 : 1 en 3 – Dankt, dankt nu allen God
Zegen

Eerste collecte:
Kerk
Tweede collecte:
Diaconie