Terugluisteren

Terugluisteren

Dienst van 24 nov 2019 - 9:30

Speler laden...

Klik hier als de automatische speler niet verschijnt of niet werkt.

Download Download
Wanneer:
zondag 24 nov 2019 - 9:30
Voorganger:
R. Prins
Thema:
Liederen voor onderweg 5 - Een leven van lofprijzing
Opmerkingen:
Eeuwigheidszondag
Begeleiding:
Klaas Schilder en Cantorij
Liturgie:
Welkom

Votum
Groet
Zingen: Psalm 100

Gods wil

Gebed
Zingen: God zal voor ons zorgen (cantorij)

Bijbellezing: Psalm 134
Verkondiging
Zingen: NLB 103c – Loof de koning, heel mijn wezen

Gedenken overledenen
Zingen: Heer, herinner u de namen (cantorij)

Gebed
Zingen: NLB 727 : 1, 2, 4, 9 en 10 – Voor alle heiligen in de heerlijkheid

Gebed

Collecte
Zingen: GK 115 – Nooit kan ’t geloof te veel verwachten
Zegen, met zingen Zegenbede St. Patrick (cantorij)
Eerste collecte:
Alg.Kerkelijke Doeleinden
Tweede collecte:
Rente en aflossing