Terugluisteren

Terugluisteren

Dienst van 24 nov 2019 - 14:15

Speler laden...

Klik hier als de automatische speler niet verschijnt of niet werkt.

Download Download
Wanneer:
zondag 24 nov 2019 - 14:15
Voorganger:
A. H. Driest
Thema:
Niet bekend
Opmerkingen:
Geen
Begeleiding:
Bert de Groot
Liturgie:
Votum en zegengroet
Zingen: Psalm 133: 1, 3

Gebed

Lezing: Hebr. 12: 18 tot 13: 8
Zingen: Psalm 119: 12,13

Preek.
tijdens preek zingen: NGK 237: 1, 3, 4 (God enkel licht)
Zingen: LB 399 : 1, 2(Wij loven u)

Gebed
Gezang 166: 1 (Op bergen en in dalen)

Apostolische Geloofsbelijdenis
Zingen: NLB 727: 1, 2, 3, 4 (Voor alle heiligen)

Collecte
Zingen: NLB 727: 5, 6, 7, 10
Zegen
Eerste collecte:
Alg.Kerkelijke Doeleinden
Tweede collecte:
Rente en aflossing