Terugluisteren

Terugluisteren

Dienst van 1 dec 2019 - 9:30

Speler laden...

Klik hier als de automatische speler niet verschijnt of niet werkt.

Download Download
Wanneer:
zondag 1 dec 2019 - 9:30
Voorganger:
H.D. Bondt
Thema:
Niet bekend
Opmerkingen:
Geen
Begeleiding:
Bert de Groot
Liturgie:
Aansteken van de kaars
Tekst
Kaars aansteken
Zingen: Adventslied, 1e couplet (Wie wij verwachten? Vele profeten) (melodie NLB 491)

Welkom, mededelingen
Votum en groet
Zingen: Psalm 84,1

Christelijke leefregel
Zingen: Gezang 155,1.3 (God, enkel licht)

Gebed

Kindmoment
Schriftlezingen Lukas 1,13-17 en Jesaja 9,1-6
Teks:t Jesaja 9,5

Verkondiging
Zingen: Psalm 18,1 en 8

Bevestiging Petranel Bos – de Groot als jeugdwerker
Zingen: Gezang 167,1.2.3 (Samen in de naam van Jezus)

Advent Challenge 1

Dankgebed en voorbeden

Collecten
Zingen: Opwekking . 595 (Licht van de wereld)
Zegen
Eerste collecte:
Kerk
Tweede collecte:
Rente en aflossing