Terugluisteren

Terugluisteren

Dienst van 1 dec 2019 - 14:15

Speler laden...

Klik hier als de automatische speler niet verschijnt of niet werkt.

Download Download
Wanneer:
zondag 1 dec 2019 - 14:15
Voorganger:
J. W. Roosenbrand
Thema:
Niet bekend
Opmerkingen:
Geen
Begeleiding:
Andre Jager
Liturgie:
Votum
Groet
Zingen: DNP 16:1 2 3 Bied mij beschutting God, ik schuil bij U.

Gebed
Zingen: Psalm 84:1

Lezing Openbaring 20:11-15
Zingen: Liedboek 766: 1 2 Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen

Preek over Opbenbaring 20: 14 en 15
Zingen: Liedboek 766:3: de koning die zijn troon heeft in den hoge

Geloofsbelijdenis
Zingen: LB 641: 1 2 3 4 Jezus leeft en ik met Hem!

Gebed

Collecten
Zingen: Liedboek 634: 1 en 2: U zij de glorie
Zegen
Eerste collecte:
Kerk
Tweede collecte:
Rente en aflossing