Terugluisteren en kijken

Terugluisteren

Dienst van 26 jan 2020 - 14:15

Speler laden...

Klik hier als de automatische speler niet verschijnt of niet werkt.

Download Download
Wanneer:
zondag 26 jan 2020 - 14:15
Voorganger:
L.E. Leeftink
Thema:
Gewone Catechismus 71: Wat betekent het gebod om je ouders te eren?
Opmerkingen:
Geen
Begeleiding:
Jan Gerard Lollinga
Liturgie:
Votum + Zegengroet
Zingen: Psalm 33 : 1 + 2

Gebed

Bijbellezing: Genesis 1:26-28 en 2:18-25
Zingen: Psalm 128 : 1, 2, 3

Preek
Amenlied: Psalm 33 : 5 + 8

Geloofsbelijdenis: Twaalf Artikelen
Zingen: Opwekking 688 (‘Genade zo groot’)

Gebed

Collecte
Slotzang: Opwekking 354 (‘Glorie aan God’)
Zegen