Terugluisteren en kijken

Terugluisteren

Dienst van 2 feb 2020 - 14:15

Speler laden...

Klik hier als de automatische speler niet verschijnt of niet werkt.

Download Download
Wanneer:
zondag 2 feb 2020 - 14:15
Voorganger:
P. Zuidema
Thema:
Op een bruiloft geen rouwkost!
Opmerkingen:
Geen
Begeleiding:
Bert de Groot
Liturgie:
Welkom en mededelingen
Zingen: NLB 287: 1, 2 en 5 -Rond het licht dat leven doet

Votum en groet
Zingen: NGK 167- Machtig God, sterke rots

Gebed

Lezen: Marcus 2: 1 t/m 28
Zingen: NLB 534 (NLB13) Hij die de blinden weer liet zien

Preek over Marcus 2: 18 t/m 22
Zingen: NGK 177- Heer, U bent mijn leven (geloofsbelijdenis)

Gebed

Collecte
Zingen: Opwekking 672 - Heerser over alle dingen
Zegen