Terugluisteren en kijken

Terugluisteren

Dienst van 16 feb 2020 - 14:15

Speler laden...

Klik hier als de automatische speler niet verschijnt of niet werkt.

Download Download
Wanneer:
zondag 16 feb 2020 - 14:15
Voorganger:
S. W. de Boer
Thema:
Leef in de gezindheid van Christus Jezus
Opmerkingen:
Geen
Begeleiding:
Bert ter Maat
Liturgie:
Voorzang: Psalm 8a : 1 - 4 (Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam)

Votum/groet
Zingen: Opwekking 194 (U maakt ons één)

Gebed om de opening van Gods Woord

Schriftlezing: Filippenzen 2 : 1 - 11 
Matteüs 22 : 1 - 14
Zingen: Opwekking 268 (Hij kwam bij ons heel gewoon)

Tekst: Filippenzen 2 : 5
Verkondiging
Zingen: Opwekking 378(Ik wil jou van harte dienen)

Geloofsbelijdenis
Zingen: Liedboek 103a : 1 (Loof  nu, mijn ziel, de Here)

Gebed en voorbeden

Collecte
Zingen: Opwekking 705 (Aan de maaltijd wordt het stil)
Zegen