Terugluisteren en kijken

Terugluisteren

Dienst van 23 feb 2020 - 14:15

Speler laden...

Klik hier als de automatische speler niet verschijnt of niet werkt.

Download Download
Wanneer:
zondag 23 feb 2020 - 14:15
Voorganger:
S. de Jong
Thema:
Hoe krijgen we en houden we ons geloof?
Opmerkingen:
Geen
Begeleiding:
Bert de Groot
Liturgie:
Votum / groet
Zingen: NGK 232 - Op bergen en in dalen

Gebed

Inleiding leerdienst
Bijbellezing: Handelingen 8: 26 - 39
Zondag 25 vr/antw 65
Zingen: NGK 177: 1, 2, 3, 4 Heer, U bent mijn leven
(geloofsbelijdenis)
Vervolg leerdienst
Zingen: NGK 238: 1, 2, 3 - Ik bouw op u

Gebed

Collecte
Zingen: NGK 250: 1, 2, 3 - God is getrouwd
Zegen