Kerkdienst bezoeken

In de kerkdiensten wil God ons ontmoeten. Hij geeft zijn Woord, zijn Geest, zijn liefde – in de naam van Jezus. Daarvoor komen wij in de kerk samen. Deze zondagse samenkomsten noemen wij ‘Erediensten‘. We luisteren elke zondag naar het goede nieuws van het evangelie van Jezus. Ook bidden we tot God, lezen uit de Bijbel en zingen psalmen, gezangen en andere liederen. We zijn blij met de vele muzikale kwaliteiten in onze gemeente. De gemeentezang wordt begeleid met orgel, piano en muziekbands.

U kunt natuurlijk ook online een kerkdienst Luisteren, Kijken of Terugluisteren/terugkijken.

 

Kerk & Corona

Vanwege de huidige corona-pandemie zijn we als gemeente een tijd niet samengekomen in de kerk. Vanaf 30 augustus hopen we elke zondag weer samen een kerkdienst te vieren. Hierbij zullen we een aantal voorzorgsmaatregelen in acht moeten nemen en is het nodig om vooraf in te schrijven voor het bijwonen van een dienst. Gemeenteleden worden hierover geïnformeerd via het kerkblad en Scipio.

Wilt u als gast een dienst met ons meebeleven? U bent van harte welkom! Vanwege de corona-maatregelen vragen we u echter wel om met de koster te bellen voor meer informatie, het liefst enkele dagen voor de dienst. Het telefoonnummer is 0594 51 32 20.