Diensten en samenkomsten

Print deze pagina
Wanneer:
zondag 20 okt 2019 - 14:15
Voorganger:
H. J. Siegers
Thema:
Freedom of speech
Opmerkingen:
Geen
Begeleiding:
Jan Gerard Lollinga
Liturgie:
Welkom

Votum en groet
Zingen: LB 301:1,2,5 – Wij moeten Gode zingen

Gebed voor opening Gods Woord

Lezing Handelingen 4:1-12, 23-31
Zingen: Psalm 143: 3,5,7,10 – O Here hoor naar mijn gebeden

Tekst Handelingen. 4:29
Verkondiging: Freedom of speech
Zingen Gezang 119:1,3,4,5 – De kerk van alle tijden

Dankgebed

Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 137:2 – Ik weet aan wie ik mij vertrouwe

Collecte
Slotzang LB. 90:1,2,3 – Is God de Heer maar voor mij
Zegen