Diensten en samenkomsten

Print deze pagina
Wanneer:
zondag 10 nov 2019 - 14:15
Voorganger:
H. D. Bondt
Thema:
Blijf altijd bidden (2 van 2)
Opmerkingen:
Geen
Begeleiding:
Jan Gerard Lollinga
Liturgie:
Stilte

Votum en groet
Zingen: Opwekking 518 (Heer, U doorgrondt en kent mij)

Gebed

Lezen: Gewone Catechismus 34 – 36 (tekst zie onderaan)
Schriftlezing: Lukas 11,9-13 en Romeinen 8,26-28

Zingen: Psalm 4,2.3

Verkondiging
Zingen: NLB 864,1.4.5 (Laat ons de Heer lofzingen; = LB 409)
Geloofsbelijdenis met zingen van Gezang. 179b

Dankgebed en voorbeden
Zingen: Opwekking 436 (Onze Vader)

Collecten
Zingen: Gezang 108 (Halleluja, eeuwig dank en ere
Zegen
Eerste collecte:
Diaconie
Tweede collecte:
Gemeente kerstfeest