Pastoraat

Vanuit de Bijbel kennen we de liefdevolle bewogenheid van de Vader, het verzoenend werk van Jezus Christus en het helende en vernieuwende werk van de Heilige Geest. In de pastorale begeleiding is vooral ruimte om elkaar te bemoedigen, te troosten en samen te bidden vanuit de genade van Christus. De pastorale zorg binnen onze gemeente wordt gedaan door de huiskring, predikant, ouderlingen, diakenen, wijkbezoekers en door ons zelf als broers en zussen van de gemeente in de onderlinge zorg voor elkaar.