Onze missie en visie

Onze grote opdracht is: leven voor God. God moeten we gehoorzamen, ook als het ons wat minder goed uitkomt. Onze tweede opdracht komt hier direct in mee: geven om mensen. God roept ons op te zorgen voor elkaar, binnen de kerk. God roept ons ook op  bewogen te zijn met mensen buiten de kerk, met mensen die leven zonder God. 

Onze visie op de gemeente

Wij zien onze gemeente als een hechte gemeenschap van mensen die door God gekozen en gered zijn, die bewust leven in zijn genade en zo zijn visitekaartje in de wereld zijn.

Wij zien dat

  • aan ons leven voor God
  • aan hoe wij geven om anderen

Wij zien dat

  • in hoe wij luisteren naar elkaar
  • in hoe wij met onze gaven zorgen voor elkaar (binnen en buiten de kerk)
  • in hoe wij onze rijkdom delen met anderen (binnen en buiten de kerk).

Wij zien zo Gods liefde in onze liefde weerspiegelen:

  • in die liefde zien wij onze eenheid
  • in die liefde kunnen wij verscheidenheid accepteren en hanteren.

Wij zien zo groei in geloof en groei als levende gemeente.

Wij zien elkaar als Jezus' discipelen die onder Gods leiding op weg zijn naar Hem die onze Koning is.

discipelen